Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser


Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


BETALING


Alle produkter, foredrag og samtaler i denne shop udgår fra:


Sonja Ramsøe

CVR: 36609133

Stien 1

3230 Græsted

DENMARK


Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron.


Betaling skal finde sted ved onlinebetaling på www.ramsoe.dk eller via MobilePay til 25214667 eller bankoverførsel til konto 5063 1292914 i Jyske Bank. Alle priser er undtaget moms, da Sonja Ramsøe ikke er momsregistreret.


LEVERING


Levering sker enten via direkte download efter betaling, eller ved at du modtager en mail fra Sonja Ramsøe, med mulighed for at aftale tid.  Når tiden er fastsat er den bindende. Såfremt kunden ikke fremmøder fysisk eller online inden for de første 15 minutter er Sonja Ramsøe ikke forpligtet til at afholde samtalen. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende Skype eller telefonforbindelse og at møde rettidigt.


Køb af samtaler og forløb er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt samtale gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse.


Hvis kunden aflyser en tid og ikke aftaler ny tid med Sonja Ramsøe, er det op til kunden inden for 3 mdr. efter betaling at aftale en ny tid enten via mail info(a)ramsoe.dk eller mobil 25214667.


Alle lydfiler optaget i forbindelse med samtaler, forløb, kurser m.m. overføres via WeTransfer inden 48 timer efter mødet. Herefter er det op til kunden at downloade lydfilen eller lydfilerne inden fristen udløber. Sonja Ramsøe opbevarer ikke lydfiler.BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER


Sonja Ramsøe overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.


Sonja Ramsøe forbeholder sig ret til at anvende kunders unavngivne og anonymiserede håndaftryk i forbindelse med kursus og undervisningsmateriale, samt som visualiseringer på diverse online platforme.


Hvis det på forhånd er aftalt parterne imellem, må Sonja Ramsøe gerne bruge videosekvenser af sessioner på diverse online platforme.


ANSVARSBEGRÆNSNING


Al henvendelse omkring Sonja Ramsøe rettes til:


Sonja Ramsøe

Stien 1

3230 Græsted

Mail: info@ramsoe.dk


FORTRYDELSESRET


Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af samtaler, sessioner og forløb ikke omfattet fortrydelsesretten.


AFTALEÆNDRINGER


Sonja Ramsøe har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.


LOVVALG OG VÆRNETING


Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i København.